19/11

ЦЕРТУС АД

9845PNGЦЕРТУС АД Осигурително брокерско друштво

Обезбедена поволност: Плаќање на 10 месечни рати при што износот на месечната рата да не биде повисок од 800,00 денари.

Локација: Ул. Васил Ѓоргов  бр.21/1, 1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 (0)2 3256 391,(0)2 3256 392 Ф: +389 (0)2 3115 878

моб:+389 (0)78 335 677

E-маил: biljana.petreska@certus.mkwww.certus.mk

Превземи потврда

Превземи изјава