18/10

Ремедика

remedika

Одобрува попуст од 10% за плаќање во готово за вредност на услугата повисока од 2.000,00 ЕУР и плаќање на 12 рати без камата. Висината на ратата не треба да изнесува помалку од 3.000,00 денари

ремедика изјава

ремедика потврда