Контакт

Претседател на комората

Проф .д-р Владимир Поповски

vladimir.popovski@stomatoloskakomora.org


Служба

Ивана Несторовска      078/213-641

ivana@stomatoloskakomora.org

Флорентина Кајоли     078/299-754

florentina@stomatoloskakomora.org

Ана Чаушевска              071/219-201

ana@stomatoloskakomora.org

Јасминка Јанева           078/219-939

jasminka@stomatoloskakomora.org

 

Адреса
ул. “Антон Попов” бр.1 влез.4 спрат.1 стан.5

Банка
Комерцијална Банка АД
ж-сметка: 300000000477179 

Контакт тел.

02 3246 852

skm@stomatoloskakomora.org

Работното време

Од понеделник до петок од 8:00 – 17:30

Почитувани,

Со гордост можеме да Ви соопштиме дека Стоматолошката комора на Македонија за прв пат после долги години може да потврди дека конечно има Имотен лист на сегашниот деловен простор во кој се наоѓа Комората. Целиот деловен простор е исплатен и според сите законски регулативи сега е во сопственост на Стоматолошката комора на Македонија.

11751064_10205962091784166_798919401_n

Контакт

Име и Презиме (задолжително)

Емаил (задолжително)

Тема

Порака