4/06

Д-р Маријан Денковски избран за претседател на Стоматолошката комора на Македонија

На вчера одржаното Изборно собрание за Денковски гласале мнозинство од 47 присутни делегати.

Денковски доаѓа на местото на д-р Владимир Поповски, кој четири години раководеше со Стоматолошката комора. (МИА)