4/06
Д-р Маријан Денковски избран за претседател на Стоматолошката комора на Македонија

Д-р Маријан Денковски избран за претседател на Стоматолошката комора на Македонија

На вчера одржаното Изборно собрание за Денковски гласале мнозинство од 47 присутни делегати. Денковски доаѓа на местото на д-р Владимир Поповски, кој четири години раководеше со Стоматолошката комора. (МИА)

Прочитај Повеќе
13/05
Соопштение од ФЗОМ во врска со имплементацијата на прегледот на позитивната листа на лекови во софтверските решенија на приватните здравствени установи

Соопштение од ФЗОМ во врска со имплементацијата на прегледот на позитивната листа на лекови во софтверските решенија на приватните здравствени установи

Прочитај Повеќе
5/04
Дентална медицина прв и втор циклус интегрирани студии на факултет за Дентална медицина при МИТ Универзитетот Скопје

Дентална медицина прв и втор циклус интегрирани студии на факултет за Дентална медицина при МИТ Универзитетот Скопје

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА DENTAL CHAMBER OF MACEDONIA ул.Антон Попов 1-4/5 1000 Скопје, тел: 02/3246-852   С О О П Ш Т Е Н И Е    Почитувани колеги, Врз основа на информацијата која се појави на официјалната фејсбук страна на МИТ Универзитетот Скопје, на која има приложено документ за одобрена акредитација на студиската програма […]

Прочитај Повеќе
5/02
Висината на трошоците за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата

Висината на трошоците за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА Почитувани колеги, -Членовите на Комората кои се упатени да ја спроведат постапката за проверка на знаење за повторно стекнување со лиценца за работа поради неисполнување на условот за работа од […]

Прочитај Повеќе
22/12
Избори Стоматолошка комора на Македонија 2018

Избори Стоматолошка комора на Македонија 2018

Правилник за избор и отповикување на членови во регионалните одбори, делегати на Собранието и претседател на Стоматолошката комора на Македонија КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЦИК  ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 2018-2022 ЧЛЕНОВИ ВО СИТЕ РЕГИОНАЛНИ ОДБОРИ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА   Регионални одбори Аеродром Берово Битола Велес […]

Прочитај Повеќе
2/10
Потпишана Декларација “Стоп за насилието врз врз здравствените работници”

Потпишана Декларација “Стоп за насилието врз врз здравствените работници”

По повод Јубилејот 25 години ЛКМ Потпишана Декларација “Стоп за насилието врз врз здравствените работници”   Лекарската комора на Македонија, на 28.09.2017 година, свечено го одбележа големиот Јубилеј – 25-години од постоењето на Комората. На свеченоста и придружните манифестации што беа организирани по повод големиот Јубилеј, присуствваше претседателот на Стоматолошката комора на Македонија, проф.д-р Владимир […]

Прочитај Повеќе
2/07
Состанок на Стоматолошката комора на Македонија со Министерството за здравство

Состанок на Стоматолошката комора на Македонија со Министерството за здравство

На ден 27.06.2017 година реаководството на Стоматолошката комора на Македонија предводена од претседателот на Комората, Проф. д-р Владимир Поповски заедно со потпретседателите на Комората д-р Марија Андоновска, д-р Сабетим Черкези, претседателот на Собранието на СКМ , д-р Круме Чесноски и членовите на Извршниот одбор на СКМ д-р Џељаљ Ибраими и д-р Зумбри Емрулаи, оствари зедничка […]

Прочитај Повеќе
26/01
Листа на овластени институции и едукатори за спроведување едукација на пробна работа за дипломирани доктори по стоматологија

Листа на овластени институции и едукатори за спроведување едукација на пробна работа за дипломирани доктори по стоматологија

Листа на овластени институции и едукатори Ценовник за едукатори за пробна работа

Прочитај Повеќе
26/01
Годишен план за стручен надзор за 2017 година

Годишен план за стручен надзор за 2017 година

Годишен план за стручен надзор за 2017 година

Прочитај Повеќе
14/11
23-от Меѓународен Научен Конгрес на студентите по Стоматологија

23-от Меѓународен Научен Конгрес на студентите по Стоматологија

Имаме особена чест и задоволство да Ве информираме дека 23-от Меѓународен Научен Конгрес на студентите по Стоматологија  се одржа на 20 – 21 и 22 мај 2016 година во градот Охрид организиран од Студентскиот Парламент на Стоматолошкиот факултет – Скопје. Овој конгрес, кој се одржува секоја година, има за цел да ги инволвира студентите на […]

Прочитај Повеќе