5/02
Информација за висината на трошоците

Информација за висината на трошоците

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА Почитувани колеги, На иницијатива на членовите на Извршниот одбор и на Собранието на Стоматолошката комора на Македонија е донесена Одлука за намалување на цените за дополнителна обука и проверка на […]

Прочитај Повеќе
22/12
Избори Стоматолошка комора на Македонија 2018

Избори Стоматолошка комора на Македонија 2018

Правилник за избор и отповикување на членови во регионалните одбори, делегати на Собранието и претседател на Стоматолошката комора на Македонија СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛНИ ОДБОРИ НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА (12.02.2018)   ЧЛЕНОВИ НА РЕГИОНАЛНИ ОДБОРИ Аеродром Битола Валандово и Гевгелија Велес Гази баба Гостивар Кавадарци Карпош Кочани, Виница Кисела Вода Кичево Куманово Охрид Пехчево, […]

Прочитај Повеќе
2/10
Потпишана Декларација “Стоп за насилието врз врз здравствените работници”

Потпишана Декларација “Стоп за насилието врз врз здравствените работници”

По повод Јубилејот 25 години ЛКМ Потпишана Декларација “Стоп за насилието врз врз здравствените работници”   Лекарската комора на Македонија, на 28.09.2017 година, свечено го одбележа големиот Јубилеј – 25-години од постоењето на Комората. На свеченоста и придружните манифестации што беа организирани по повод големиот Јубилеј, присуствваше претседателот на Стоматолошката комора на Македонија, проф.д-р Владимир […]

Прочитај Повеќе
2/07
Состанок на Стоматолошката комора на Македонија со Министерството за здравство

Состанок на Стоматолошката комора на Македонија со Министерството за здравство

На ден 27.06.2017 година реаководството на Стоматолошката комора на Македонија предводена од претседателот на Комората, Проф. д-р Владимир Поповски заедно со потпретседателите на Комората д-р Марија Андоновска, д-р Сабетим Черкези, претседателот на Собранието на СКМ , д-р Круме Чесноски и членовите на Извршниот одбор на СКМ д-р Џељаљ Ибраими и д-р Зумбри Емрулаи, оствари зедничка […]

Прочитај Повеќе
26/01
Листа на овластени институции и едукатори за спроведување едукација на пробна работа за дипломирани доктори по стоматологија

Листа на овластени институции и едукатори за спроведување едукација на пробна работа за дипломирани доктори по стоматологија

Листа на овластени институции и едукатори Ценовник за едукатори за пробна работа

Прочитај Повеќе
26/01
Годишен план за стручен надзор за 2017 година

Годишен план за стручен надзор за 2017 година

Годишен план за стручен надзор за 2017 година

Прочитај Повеќе
14/11
23-от Меѓународен Научен Конгрес на студентите по Стоматологија

23-от Меѓународен Научен Конгрес на студентите по Стоматологија

Имаме особена чест и задоволство да Ве информираме дека 23-от Меѓународен Научен Конгрес на студентите по Стоматологија  се одржа на 20 – 21 и 22 мај 2016 година во градот Охрид организиран од Студентскиот Парламент на Стоматолошкиот факултет – Скопје. Овој конгрес, кој се одржува секоја година, има за цел да ги инволвира студентите на […]

Прочитај Повеќе
1/11
Советот на млади на Стоматолошка комора на Македонија

Советот на млади на Стоматолошка комора на Македонија

Продолжуваат активностите на Советот на млади на Стоматолошка комора на Македонија   Стоматолошката комора на Македонија во континуитет работи на унапредување на стоматолошката дејност со активно учество и придонес на сите органи и тела во Комората. Така и новоформираниот Совет на млади стоматолози продолжува со една од своите активности за подигнување на свеста за оралното […]

Прочитај Повеќе
17/10
Јавен оглас за здравствени институции

Јавен оглас за здравствени институции

Јавен оглас за здравствени институции Пријава за здравствени институции  

Прочитај Повеќе
12/09
Јавен оглас за едукатори и испитувачи

Јавен оглас за едукатори и испитувачи

Јавен оглас за едукатори Пријава за едукаторот што ја  поднесува едукаторот Оглас за испитувачи за стручен  испит Барање – прјава за испитувачи во испитни комисии  

Прочитај Повеќе