22/07
ТЕЛА И ОРГАНИ НА СКМ 2018-2022

ТЕЛА И ОРГАНИ НА СКМ 2018-2022

  Стоматолошка комора на Македонија Д-р. Маријан Денковски – Претседател Д-р. Коста Изов – Заменик Д-р Ќенан Ферати – Заменик Собрание на СКМ Д-р Оливер Манасиев – Претседател Д-р Ана Сотировска – Заменик Д-р Вјоса Положани – Заменик Извршен одбор на СКМ Д-р. Мирилинд Селими – Претседател Д-р. Весна Чемерска Попова – Заменик Д-р. Борче Стојанов – Заменик Д-р. Александра Табаковска – Член […]

Прочитај Повеќе
20/07
ТЕЛА И ОРГАНИ НА СКМ 2018-2022

ТЕЛА И ОРГАНИ НА СКМ 2018-2022

  ТЕЛА И ОРГАНИ НА СКМ 2018-2022   ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА Д-р. Маријан Денковски ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ на СКМ Д-р. Коста Изов  Д-р Ќенан Ферати   СОБРАНИЕ НА СКМ Претседател на Собрание СКМ Д-р Оливер Манасиев Потпретседател Д-р Линдихана Емини Потпретседател Д-р Вјоса Положани   Состав на Собрание на СКМ 2018-2022   Регионален одбор […]

Прочитај Повеќе
23/05
Congress News

Congress News

Congress News Register by 31 May and save up to €100 You can save up to €100 on the standard rate and €150 the onsite rate by making your congress registration by 31 May. Plus, you can secure the hotel of your choice in high-season Madrid by making your hotel reservation at the same time. […]

Прочитај Повеќе
11/04
Предавање на Универзитет Трето Доба

Предавање на Универзитет Трето Доба

Прочитај Повеќе
23/02
Каталог од претстојниот Конгрес во Мадрид 2017

Каталог од претстојниот Конгрес во Мадрид 2017

Прочитај Повеќе
25/03
Укажување на Министерство за здравство

Укажување на Министерство за здравство

Прочитај Повеќе
19/11
ЦЕРТУС АД

ЦЕРТУС АД

ЦЕРТУС АД Осигурително брокерско друштво Обезбедена поволност: Плаќање на 10 месечни рати при што износот на месечната рата да не биде повисок од 800,00 денари. Локација: Ул. Васил Ѓоргов  бр.21/1, 1000 Скопје, Македонија Тел: +389 (0)2 3256 391,(0)2 3256 392 Ф: +389 (0)2 3115 878 моб:+389 (0)78 335 677 E-маил: biljana.petreska@certus.mk , www.certus.mk Превземи потврда Превземи изјава

Прочитај Повеќе
19/11
БУТИК БЕЛЛА

БУТИК БЕЛЛА

ДИСАГОН ДОО СКОПЈЕ БУТИК БЕЛЛА Обезбедена поволност: Плаќање на 4 месечни рати Локација: Новопроектирана б.б. 1000 Скопје, Македонија Тел: +389 2 2780 165 E-маил: elena@bella.com.mk   Превземи потврда Превземи изјава

Прочитај Повеќе
19/11
ГУШЕВСКИ КОМПАНИ

ГУШЕВСКИ КОМПАНИ

ГУШЕВСКИ КОМПАНИ Поволност: Одобрува попуст од 10% за плаќање во готово Град: БИТОЛА Тел. 075/291-927

Прочитај Повеќе
19/11
ФУРНА МАТЕВСКИ

ФУРНА МАТЕВСКИ

ФУРНА МАТЕВСКИ Поволност: Одобрува попуст од 10% за плаќање во готово Град: БИТОЛА Тел. 077/603-318

Прочитај Повеќе