30/06
Втора седница на Комисијата за статутарни прашања  (19.06.2014 – 30.06.2014)

Втора седница на Комисијата за статутарни прашања (19.06.2014 – 30.06.2014)

Измените и дополнувањата на постоечкиот Статут на Комората произлегоа од неговата нефункционалност и неусогласеност со важечките закони и други правник акти, утврдени со длабинската правна анализа на работењето на Стоматолошката комора. Статутарната комисија по опсежната анализа на постоечкиот Статут и консултации со правникот кој го изработи нацрт-текстот на новиот статут, ги предложи следните измени и […]

Прочитај Повеќе
23/06
Комисија за економски прашања 23.06.2014 година

Комисија за економски прашања 23.06.2014 година

Во врска со предлог-текстот на договорот за попуст претседателот на Комисијата ги извести присутните дека урнекот од Лекарската Комора е прифатен интегрално, освен две измени и тоа исфрлен е делот каде корисници на попустот можат да бидат и членовите на потесното семејство на членот на Комората. Беше одлучено како да тече постапката за обезбедување попуст […]

Прочитај Повеќе
2/06
Комисија за економски прашања (02.06.2014)

Комисија за економски прашања (02.06.2014)

Членовите на Комисијата направиле преговори со некои правни субјекти од кои било побарано Комората да достави урнек на договор, барање или сличен документ врз основа на кој ќе може да се договори попустот. Комисијата одлучи да се направи унифициран документ – договор или барање со кое тие обезбедуваат попусти за своите членови. Во рок од […]

Прочитај Повеќе
2/06
ЗАПИСНИК (02.06.2014)

ЗАПИСНИК (02.06.2014)

02-572/2 З А П И С Н И К   од II – та седница на Комисијата за развој на стоматолошкиот здравствен систем на Стоматолошката комора на Македонија, одржана на ден 02.06.2014 година. На седницата беа присутни: д-р Марија Андоновска – претседател, проф. д-р Силвана Георгиева, д-р Благоја Петров, д-р Георгина Петрушевска, д-р Зафер Сулејмани, […]

Прочитај Повеќе
9/05
ЗАПИСНИК (09.05.2014)

ЗАПИСНИК (09.05.2014)

Oд V-та седница на Комисијата за развој на стоматолошкиот здравствен систем на Стоматолошката комора на Македонија, одржана на ден 09.05.2014 година. На седницата беа присутни: д-р Марија Андоновска – претседател, д-р проф. д-р Силвана Геиргиева, д-р Благоја Петров, д-р Зафер Сулејмани, д-р георгина Петрушевска, д-р Мирослав Велковски, д-р Гордана Филипова и д-р Предраг Серафимовски а […]

Прочитај Повеќе
7/05
ИЗВЕШТАЈ ОД СЕДНИЦАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА (07.05.2014)

ИЗВЕШТАЈ ОД СЕДНИЦАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА (07.05.2014)

На својата прва седница одржана во новиот состав Комисијата за економски прашања се запозна со своите надлежности, цели и задачи согласно Статутот на Комората и го состави следниот план на активности: – Согласно измените на Статутот на Комората комисијата добива мандат за договарање на групни попусти за членовите на Комората за производи и услуги од […]

Прочитај Повеќе
30/04
ЗАПИСНИК (30.04.2014)

ЗАПИСНИК (30.04.2014)

Од V-та седница на Комисијата за стручен надзор на Стоматолошката комора на Македонија. На седницата беа присутни: проф. д-р Оливер Димитровски – претседател, проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска и д-р Мефаиљ Суљејмани. Откако утврди кворум за одржување на седницата, претседателот на Комисијата, проф. Димитровски го предложи следниот: Д   Н   Е   В   Е   Н        Р   Е   […]

Прочитај Повеќе
29/04
ЗАПИСНИК (29.04.2014)

ЗАПИСНИК (29.04.2014)

Записник од седница на Комисија за информативно издавачка и пропагандна дејност одржана на 29.04.2014 во просториите на Стоматолошката комора на Македонија На седницата присуствуваше назначениот член од ИО за оваа Комисија, д-р Џељаљ Ибраими, а отсутен беше членот д-р Валдет Исеини. Состанокот го отпочна проф.д-р Мирјана Поповска која најпрвин им заблагодаи на делегатите на Собранието […]

Прочитај Повеќе
28/04
ЗАПИСНИК (28.04.2014)

ЗАПИСНИК (28.04.2014)

ОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА СТАТУТАРНИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА НА СКМ На стартот од седницата беше констатирано дека Комисијата за статутарни и правни прашања е во полн состав, освен назначениот член од Извршен одбор за работа со оваа Комисија, д-р Маријан Денковски. Усвојување на предлог-дневен ред Дневниот ред без измени и дополнувања беше усвоен. […]

Прочитај Повеќе
23/04
Записник на Комисија за стручни прашања (23.04.2014)

Записник на Комисија за стручни прашања (23.04.2014)

Своето отсуство го имаше најавено д-р Ќенан Ферати. Краток вовед даде професор Илијана Муратовска која отпрвин се заблагодари за довербата што ја има добиено од претседателот на Комората и раководството на СКМ да биде член на оваа важна Комисија и најави дека претседателството на Комисијата за стручни прашања, според последните измени на Статутот, ќе биде […]

Прочитај Повеќе