19/11

БУТИК БЕЛЛА

654ДИСАГОН ДОО СКОПЈЕ БУТИК БЕЛЛА

Обезбедена поволност: Плаќање на 4 месечни рати

Локација: Новопроектирана б.б. 1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 2780 165

E-маил: elena@bella.com.mk

 

Превземи потврда

Превземи изјава