Архива

Избори за членови на регионални одбори на Стоматолошкатакомора на Македонија

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 ГОДИНА И ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНА

ЗАПИСНИЦИ ОД КОНСТИТУТИВНАТА СЕДНИЦА НА НОВИОТ СОБРАНИСКИ СОСТАВ НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 2014-2017 ГОДИНА

ОРГАНОГРАМ НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА

Записник од конститутивна седница на Стоматолошка комора на Македонија одржана на ден 23.03.2014


По повод Јубилејот 25 години ЛКМ

Потпишана Декларација “Стоп за насилието врз врз здравствените работници”

Лекарската комора на Македонија, на 28.09.2017 година, свечено го одбележа големиот Јубилеј – 25-години од постоењето на Комората. На свеченоста и придружните манифестации што беа организирани по повод големиот Јубилеј, присуствваше претседателот на Стоматолошката комора на Македонија, проф.д-р Владимир Поповски.

Повеќе…


ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ГИ НАГРАДИ НАЈДОБРИТЕ СТУДЕНТИ ЗА 2016 ГОДИНА

На ден 23.08.2017 година во просториите на Стоматолошка комора на Македонија се одржа мала церемонија на која беа повикани најдобри студенти за 2016 година избрани од страна на Комисијата за доделување на награди по завршување на Конкурсот за избор на најдобар студент за 2016 година. Овој конкурс беше објавен на сите 4 акредитирани стоматолошки факултети во Р. Македонија, но учество земаа само Стоматолошкиот факултет – Скопје, Универзитетот “Гоце Делчев“ – Штип и Европскиот Универзитет на Република Македонија.

Повеќе…


ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани колеги,

На ден 06.07.2017 година во просториите на Лекарска комора на Македонија беше одржан состанок помеѓу претседателите на Стоматолошка комора, Лекарска комора и Фармацевтска комора со претставници од Институтот за сметководители.

На овој состанок беше разгледуван предлогот за утврдување на минималниот надомест за месечните трошоци за давање книговодствени услуги донесен од ИСОС. Ставот на трите комори е правење ревизија и укажано е дека нивните ставови се некоректни. Од СКМ е побарано да се даде период на адаптација за примена на критериумите за утврдување на цените на сметководствените услуги во наредниот период. Следниот состанок е закажан за крајот на август месец со Управниот одбор на ИСОС.  По однос на ова се замолуваат колегите да не потпишуваат обврзувачки договори со сметководителите додека не се донесе конечна одлука во преговорите со нив која ќе биде поволна за сите колеги.

Со почит,

Стоматолошка комора на Македонија

Претседател

Проф. д-р Владимир Поповски

Повеќе…


 

 

Slika-1000x520

Претседателите на Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора на Македонија, доц. д-р Калина Гривчева – Старделова, проф. д-р Владимир Поповски и проф. д-р Бистра Ангеловска, денес, одржаа заедничка средба на која се разговараше за проблемите со кои се соочуваат во реализацијата на своите активности и јавни овластувања. Притоа, тие се договорија заеднички да настапат пред Министерството за здравство, Министерството за образование и Фондот за здравствено осигурување за да се најдат решенија за проблемите со кои се соочуваат овие асоцијации во своето делување.

Имено, коморите од областа на здравството Укажуваат дека при подготовката на законските решенија е неопходно нивно активно вклучување при изготвувањето на законските решенија од областа на здравството и образованието на здравствениот кадар. Коморите се подготвени со својот стручен и кадровски потенцијал да партиципираат во креирањето на законската регулатива со која ќе се обезбеди поквалитетна едукација, поквалитетна здравствена заштита и позадоволни пациенти и лекари.

Коморите заклучија дека заедничката средба со министрите за здравство и за образование треба да се одржи што поитно и дека веруваат дека со тоа дел од проблемите ќе бидат надминати.


КОНКУРС

за најдобари студенти кои имаат дипломирано во 2016 год.


ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Стоматолошката комора на Македонија, има сознанија дека одредени доктори по стоматологија работат без лиценца за работа издадена од Стоматолошка комора на Македонија, односно нелегално работат спротивно на Законот за здравствена заштита и соодветните подзаконски акти.

Стоматолошката комора на Македонија врз основ на одлуката на Собранието одржано на 28.03.2017 година, апелира до сите доктори по стоматологија кои работат без лиценца за работа или по било кој друг основ нелегано работат, најдоцна до 30.04.2017 година да покренат постапка за стекнување со лиценца за работата односно започнат активност за работење согласно законските прописи.

Доколку докторите по стоматологија не се јават на овој повик и не го испочитуваат дадениот рок односно нема да покренат постапка за стекнување со лиценца за работата односно работење во рамки на законот или не прекинат со нелегална работа, Стоматолошката комора на Македонија ќе покрене постапка против тие доктори и истите ќе бидат повикани пред Обвинителот на Комората, Судот на честа, Комисијата за етика и деонтологија, а за истото ќе ги информира соодветните институции односно Државниот санитарен и здравствен инспекторат при Министерството за здравство на Република Македонија.

 

 

Стоматолошка комора на Македонија

Претседател

Проф. д-р Владимир Поповски


ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, ПРОФ.Д-Р ВЛАДИМИР ПОПОВСКИ ПОКАНЕТ ПРЕДАВАЧ НА СЕМИНАР ВО СЛОВЕНИЈА ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

По повод Светскиот ден на оралното здравје, Здравнишката зборница на Словенија организира семинар со наслов “Pravočasen pregled ustne votline lahko reši življenje“ –(Навремен преглед на усната празнина може да спаси живот) на 18.03.2017 година во Domus Medica, Љубљана, Словенија на кој ќе учествуваат 15 врвни светски предавачи од регионот. Стоматолошка комора на Македонија е активно вклучена во одбележувањето на овој значаен настан и на наша голема чест и задоволство на овој семинар како предавач ќе учествува и претседателот на Стоматолошка комора на Македонија, проф. д-р Владимир Поповски.
За време на престојот на претседателот на Стоматолошка комора на Македонија, проф. д-р Поповски во Словенија ќе се одржи и работен состанок помеѓу претставници од  Стоматолошка комора на Македонија и претставници од Здравнишката зборница на Словенија.
Стоматолошката комора на Македонија покрај учеството на семинарот во Словенија, по повод Светскиот ден на оралното здравје ќе организира и пригодни настани во Македонија.


ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ

Јавен оглас за здравствени институции

Пријава за здравствени институции


ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЕДУКАТОРИ И ИСПИТУВАЧИ

Јавен оглас за едукатори

Пријава за едукаторот што ја  поднесува едукаторот

Оглас за испитувачи за стручен  испит

Барање – прјава за испитувачи во испитни комисии


ДОНАЦИЈА НА КЛИНИКАТА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ОД СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

Станува збор за донација на сто специјални, анатомски перници за трудници и доилки кои беа донирани на 28.12.2015 година на  Клиниката за гинекологија и акушерство, собрани на хуманитарниот едукативен симпозиум на тема „Современи стоматолошки методи и техники“, што го организираше Стоматолошката комора на Македонија во координација со МСД и ДДДММ по повод 20-годишнината од нејзиното постоење.


Известување од одржан Собир на доктори во регион  Струмица со дел од раководството на СКМ

На ден 22.09.2015 година во Струмица

По барање на регионалниот одбор на СКМ – Струмица и со планот на раководството на СКМ на чело со Проф. Д-р. Владимир Поповски за посета на регионите за приближување кон членството и поголема транспарентност на СКМ беше одржан Собир на Доктори, на кој беа присутни триесетина доктори на стоматологија од Струмица.

Прочитај повеќе


Почитувани,

Во прилог ја објавуваме листата на здравствени услуги што можат да се укажуваат во ПЗУ по општа стоматологија.
Доколку имате предлози за проширување на оваа листа со нови техники и методи, Ве молиме во рок од 2 недели да ги доставите на е-маил адрестата: ivana@stomatoloskakomora.org.

Листата на здравствени услуги

Со почит,
Стоматолошка комора на Македонија


Почитувани,

По завршените преговори со Министерството за здравство за проширување на листите на стоматолошките услуги од областа на орална хирургија,болести на заби и ендодонт,ортодонција и протетика, во прилог ги објавуваме листите. Листата на стоматолошки услуги што можат да се укажуваат во ПЗУ-специјалистичките ординации почнуваат да важат од моментот кога ординацијата ќе потпише договор за дејност  со Министерството за здравство.

Со почит,
Стоматолошка комора на Македонија

Болести на заби и ендодонт
Ортодонција
Орална хирургија
Протетика

 


Почитувани,

Собранието на СКМ на својата втора редонва седница која се одржа на ден 04.04.2015 година донесе:

  1. ОДЛУКА- Поради донесениот Заклучок за поведување на прекршочна постапка против СКМ од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата ,согласно член 59 став 1 и член 7 став 1 од Законот за заштита на конкуренција ценовникот и Правилникот за заштита на минимални цени се става вон сила бидејќи според Законот за заштита на конкуренција забранети се сите договори склучени меѓу претпријатија, одлуките на здруженија на претпријатија и договорената практика чија цел или последица е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата, а особено оне кои директно или индиректно ги фиксираат куповните или продажните цени или некои други услови за тргување .
  1. ВРЕМЕНА ОДЛУКА-специјалистите коишто ќе полагаат испит за проверка на стручни знаења за добивање на лиценца од примарна стоматолошка здравтвена заштита да бидат ослободени од плаќање од цената на испитот се до моментот кога Министерството за здравство на РМ во целост ќе ја примени законскта одредба од член 13 и член 17 од Законот за здравствена заштита.

Ви благодариме.

Одлуки од Собрание на СКМ


 СООПШТЕНИЕ ДО ЧЛЕНСТВОТО

Почитувани колеги, Стоматолошката комора на Македонија организира отворен ден на комората каде што секој член на комората ќе може да дојде на разговор директно со раковотството на комората за одредени идеи, забелешки или предлози. Секоја среда од 15 до 17 часот во просториите во комората почнувајки од 18.02.2015 год.

Со почит

Стоматолошка комора на Македонија

 

ГИ ПОВИКУВАМЕ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КОЛЕГИ КОИ ПЛАТИЛЕ, А НЕ ЈА ПОМИНАЛЕ ОБУКАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ДА СЕ ПРИЈАВАТ КАЈ СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА КОМОРАТА ПРЕКУ Е-МАИЛ АДРЕСАТА ana@stomatoloskakomora.org ИЛИ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОЈ 071/219-201. ЗА ТЕРМИНОТ И МЕСТОТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБУКАТА ЌЕ БИДЕТЕ ИЗВЕСТЕНИ ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ МАИЛ.

 

ГИ МОЛИМЕ НАШИТЕ ЧЛЕНОВИ КОИ СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА ЗА 2014 ГОДИНА ГИ ДОСТАВУВААТ ПРЕКУ МАИЛ, ЗА ИСТОТО ДА ЈА КОРИСТАТ СЛЕДНАТА Е-МАИЛ АДРЕСА: florentina@stomatoloskakomora.org