Добре дојдовте на страната на стоматолошка комора


mainimageСтоматолошката комора на Македонија е независна, непартиска и непрофитна организација на докторите на стоматологија кои вршат професионална дејност, без разлика на полот, националноста и вероисповеста здружени заради заштита и унапредување на стручноста, етичките должности и права, подобрување на квалитетот на стоматолошката здравствена заштита, следење на односот на здравствените работници кон општеството и граѓаните, како и заради аштита на интересите на стоматолошката професија. Комората ги застапува и заштитува интересите на сите доктори на стоматологија кои се нејзини членови и доброволно пристапиле во неа и се грижи за угледот и дисциплината во вршењето на стоматолошката професија, независно каде ја обавуваат својата дејност.


ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Стоматолошката комора на Македонија, има сознанија дека одредени доктори по стоматологија работат без лиценца за работа издадена од Стоматолошка комора на Македонија, односно нелегално работат спротивно на Законот за здравствена заштита и соодветните подзаконски акти.

Стоматолошката комора на Македонија врз основ на одлуката на Собранието одржано на 28.03.2017 година, апелира до сите доктори по стоматологија кои работат без лиценца за работа или по било кој друг основ нелегано работат, најдоцна до 30.04.2017 година да покренат постапка за стекнување со лиценца за работата односно започнат активност за работење согласно законските прописи.

Доколку докторите по стоматологија не се јават на овој повик и не го испочитуваат дадениот рок односно нема да покренат постапка за стекнување со лиценца за работата односно работење во рамки на законот или не прекинат со нелегална работа, Стоматолошката комора на Македонија ќе покрене постапка против тие доктори и истите ќе бидат повикани пред Обвинителот на Комората, Судот на честа, Комисијата за етика и деонтологија, а за истото ќе ги информира соодветните институции односно Државниот санитарен и здравствен инспекторат при Министерството за здравство на Република Македонија.

 

 

Стоматолошка комора на Македонија

Претседател

Проф. д-р Владимир Поповски


ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, ПРОФ.Д-Р ВЛАДИМИР ПОПОВСКИ ПОКАНЕТ ПРЕДАВАЧ НА СЕМИНАР ВО СЛОВЕНИЈА ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

По повод Светскиот ден на оралното здравје, Здравнишката зборница на Словенија организира семинар со наслов “Pravočasen pregled ustne votline lahko reši življenje“ –(Навремен преглед на усната празнина може да спаси живот) на 18.03.2017 година во Domus Medica, Љубљана, Словенија на кој ќе учествуваат 15 врвни светски предавачи од регионот. Стоматолошка комора на Македонија е активно вклучена во одбележувањето на овој значаен настан и на наша голема чест и задоволство на овој семинар како предавач ќе учествува и претседателот на Стоматолошка комора на Македонија, проф. д-р Владимир Поповски.
За време на престојот на претседателот на Стоматолошка комора на Македонија, проф. д-р Поповски во Словенија ќе се одржи и работен состанок помеѓу претставници од  Стоматолошка комора на Македонија и претставници од Здравнишката зборница на Словенија.
Стоматолошката комора на Македонија покрај учеството на семинарот во Словенија, по повод Светскиот ден на оралното здравје ќе организира и пригодни настани во Македонија.


ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ

Јавен оглас за здравствени институции

Пријава за здравствени институции


ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЕДУКАТОРИ И ИСПИТУВАЧИ

Јавен оглас за едукатори

Пријава за едукаторот што ја  поднесува едукаторот

Оглас за испитувачи за стручен  испит

Барање – прјава за испитувачи во испитни комисии


ДОНАЦИЈА НА КЛИНИКАТА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ОД СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

Станува збор за донација на сто специјални, анатомски перници за трудници и доилки кои беа донирани на 28.12.2015 година на  Клиниката за гинекологија и акушерство, собрани на хуманитарниот едукативен симпозиум на тема „Современи стоматолошки методи и техники“, што го организираше Стоматолошката комора на Македонија во координација со МСД и ДДДММ по повод 20-годишнината од нејзиното постоење.


Известување од одржан Собир на доктори во регион  Струмица со дел од раководството на СКМ

На ден 22.09.2015 година во Струмица

По барање на регионалниот одбор на СКМ – Струмица и со планот на раководството на СКМ на чело со Проф. Д-р. Владимир Поповски за посета на регионите за приближување кон членството и поголема транспарентност на СКМ беше одржан Собир на Доктори, на кој беа присутни триесетина доктори на стоматологија од Струмица.

Прочитај повеќе


Почитувани,

Во прилог ја објавуваме листата на здравствени услуги што можат да се укажуваат во ПЗУ по општа стоматологија.
Доколку имате предлози за проширување на оваа листа со нови техники и методи, Ве молиме во рок од 2 недели да ги доставите на е-маил адрестата: ivana@stomatoloskakomora.org.

Листата на здравствени услуги

Со почит,
Стоматолошка комора на Македонија


Почитувани,

По завршените преговори со Министерството за здравство за проширување на листите на стоматолошките услуги од областа на орална хирургија,болести на заби и ендодонт,ортодонција и протетика, во прилог ги објавуваме листите. Листата на стоматолошки услуги што можат да се укажуваат во ПЗУ-специјалистичките ординации почнуваат да важат од моментот кога ординацијата ќе потпише договор за дејност  со Министерството за здравство.

Со почит,
Стоматолошка комора на Македонија

Болести на заби и ендодонт
Ортодонција
Орална хирургија
Протетика

 


Почитувани,

Собранието на СКМ на својата втора редонва седница која се одржа на ден 04.04.2015 година донесе:

  1. ОДЛУКА- Поради донесениот Заклучок за поведување на прекршочна постапка против СКМ од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата ,согласно член 59 став 1 и член 7 став 1 од Законот за заштита на конкуренција ценовникот и Правилникот за заштита на минимални цени се става вон сила бидејќи според Законот за заштита на конкуренција забранети се сите договори склучени меѓу претпријатија, одлуките на здруженија на претпријатија и договорената практика чија цел или последица е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата, а особено оне кои директно или индиректно ги фиксираат куповните или продажните цени или некои други услови за тргување .
  1. ВРЕМЕНА ОДЛУКА-специјалистите коишто ќе полагаат испит за проверка на стручни знаења за добивање на лиценца од примарна стоматолошка здравтвена заштита да бидат ослободени од плаќање од цената на испитот се до моментот кога Министерството за здравство на РМ во целост ќе ја примени законскта одредба од член 13 и член 17 од Законот за здравствена заштита.

Ви благодариме.

Одлуки од Собрание на СКМ


 СООПШТЕНИЕ ДО ЧЛЕНСТВОТО

Почитувани колеги, Стоматолошката комора на Македонија организира отворен ден на комората каде што секој член на комората ќе може да дојде на разговор директно со раковотството на комората за одредени идеи, забелешки или предлози. Секоја среда од 15 до 17 часот во просториите во комората почнувајки од 18.02.2015 год.

Со почит

Стоматолошка комора на Македонија

 

ГИ ПОВИКУВАМЕ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КОЛЕГИ КОИ ПЛАТИЛЕ, А НЕ ЈА ПОМИНАЛЕ ОБУКАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ДА СЕ ПРИЈАВАТ КАЈ СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА КОМОРАТА ПРЕКУ Е-МАИЛ АДРЕСАТА ana@stomatoloskakomora.org ИЛИ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОЈ 071/219-201. ЗА ТЕРМИНОТ И МЕСТОТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБУКАТА ЌЕ БИДЕТЕ ИЗВЕСТЕНИ ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ МАИЛ.

 

ГИ МОЛИМЕ НАШИТЕ ЧЛЕНОВИ КОИ СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА ЗА 2014 ГОДИНА ГИ ДОСТАВУВААТ ПРЕКУ МАИЛ, ЗА ИСТОТО ДА ЈА КОРИСТАТ СЛЕДНАТА Е-МАИЛ АДРЕСА: florentina@stomatoloskakomora.org