Добре дојдовте на страната на стоматолошка комора


mainimageСтоматолошката комора на Македонија е независна, непартиска и непрофитна организација на докторите на стоматологија кои вршат професионална дејност, без разлика на полот, националноста и вероисповеста здружени заради заштита и унапредување на стручноста, етичките должности и права, подобрување на квалитетот на стоматолошката здравствена заштита, следење на односот на здравствените работници кон општеството и граѓаните, како и заради аштита на интересите на стоматолошката професија. Комората ги застапува и заштитува интересите на сите доктори на стоматологија кои се нејзини членови и доброволно пристапиле во неа и се грижи за угледот и дисциплината во вршењето на стоматолошката професија, независно каде ја обавуваат својата дејност.


Д-р Маријан Денковски избран за претседател на Стоматолошката комора на Македонија

На вчера одржаното Изборно собрание за Денковски гласале мнозинство од 47 присутни делегати. Денковски доаѓа на местото на д-р Владимир Поповски, кој четири години раководеше со Стоматолошката комора. (МИА)


Почитувани колеги,

Сите доктори кои ќе поднесат барање за обновување на лиценца за работа до вторник 20.03.2018 година, своето гласачко право за изборите на 23.03.2018 год. за членови на РО и делагати во Собрание на СКМ ќе може да го остварат со приложување на лиценцата со важност до 15.03.2018 (оргинал или копија) и архивскиот број од однесеното барање за обнова на истата.


ИЗБОРИ СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 2018


До претседатели на РО на Стоматолошка комора на Македонија

Почитувани,

Ве замолуваме доставените избирачки списоци од регионите на Комората да ги разгледате и според вашите сознанија да направите ажурирање на податоците по однос на кои од колегите се пензионирани, отселени (преместени во други региони), имаат истечена лиценца или се починати.

Ажурирањето на избирачките списоци треба да се направи најдоцна до 18.01.2018 година и да се достават на mail-адресите pecakovkiril@yahoo.com и jasminka@stomatoloskakomora.org.

Повеќе…


Почитувани колеги,

Ве потсетуваме дека на 15.03.2018 година ви истекува рокот на важност на лиценцата за работа. Документите за обновување на лиценцата можете да ги доставите во службените простории на Стоматолошката комора на Македонија на адреса ул. Антон Попов бр. 1-4/5 Скопје во периодот од 15.09.2017 до 31.12.2017 година секој работен ден од 08:30 до 15:00 часот.

Повеќе…