Добредојдовте на страната на стоматолошка комора

Стоматолошката комора на Македонија е независна, непартиска и непрофитна организација на докторите на стоматологија кои вршат професионална дејност, без разлика на полот, националноста и вероисповеста здружени заради заштита и унапредување на стручноста, етичките должности и права, подобрување на квалитетот на стоматолошката здравствена заштита, следење на односот на здравствените работници кон општеството и граѓаните, како и заради аштита на интересите на стоматолошката професија. Комората ги застапува и заштитува интересите на сите доктори на стоматологија кои се нејзини членови и доброволно пристапиле во неа и се грижи за угледот и дисциплината во вршењето на стоматолошката професија, независно каде ја обавуваат својата дејност.

 

           ЗА ПОВЕЌЕ СЛИКИ ОД ГАЛЕРИЈАТА КЛИКНЕТЕ - ОВДЕ

 

 

 

Почитувани Делегати на Собранието на Стоматолошката комора на Македонија, почитувани колеги членови на комората.

Најнапред  да Ви се заблагодарам за дадената поддршка во изборот за Претседател на Стоматолошката комора на Македонија, за довербата во мене и програмата која ја понудив.

Вашата работа во телата на комората, во процесот на кандидирање на делегати, во процесот на делегирање и комплетниот изборен процес, беше напорна и чувствителна. Правично, правилно и навремено ги извршивте своите обврски и недвосмислено го приведовте докрај изборниот процес.

Мојот избор, во изминативе неколку дена беше проследен со одредени технички постапки околу примопредавањето на функцијата, депонирање на потписи и останати законски процедури, и сето тоа се обидуваме да го привршиме во најбрз рок, како би можеле да се посветиме на реализација на Понудената програма, извршување на основните функции на комората, но и унапредување на севкупниот здружен професионален живот на нашите членови и подобрување на условите за секој од нас.

Ќе чекориме напред со нова енергија, со нови идеи и со заеднички залагања.

 

                                        Претседател на

                                        Стоматолошката комора на Македонија

                                         Проф. д-р Владимир Поповски

  

   1. WEB страна на конгресот 

   2. КМЕ настани

Предлог уредба за мрежа на здравствени установи

превземи

Ве молиме Вашите ставови по однос на Предлог-мрежата на здравствени установи изготвена од Министерството за здравство да ги доставите на маил адресата: jasminka@stomatoloskakomora.org