Добре дојдовте на страната на стоматолошка комора


mainimageСтоматолошката комора на Македонија е независна, непартиска и непрофитна организација на докторите на стоматологија кои вршат професионална дејност, без разлика на полот, националноста и вероисповеста здружени заради заштита и унапредување на стручноста, етичките должности и права, подобрување на квалитетот на стоматолошката здравствена заштита, следење на односот на здравствените работници кон општеството и граѓаните, како и заради аштита на интересите на стоматолошката професија. Комората ги застапува и заштитува интересите на сите доктори на стоматологија кои се нејзини членови и доброволно пристапиле во неа и се грижи за угледот и дисциплината во вршењето на стоматолошката професија, независно каде ја обавуваат својата дејност.


Почитувани колешки и колеги,

Извршниот одбор на СКМ на својата последна седница го разгледа Предлог текстот за нов Статут на СКМ поднесен од Статутарна комисија на СКМ.

По разгледување и дополнување на на Предлог текстот Извршниот одбор донесе Одлука Предлог текстот на Статут на СКМ  да оди на јавна расправа 30 дена од денот на објавување на веб страна на СКМ.

Во исто време Предлог текстот ќе се испрати до сите претседатели на РО за разгледување по регионалните одбори.

Согласно Статутот и Одлуката на ИО во рокот од 30 дена за јавна расправа сите членови на СКМ своите предлози за измени и  дополни  на предлог текстот може  да ги достават до претседателите  на  своите РО кои во рок од 7 дена ( од 15.08.2014 до 22.08.2014) треба да ги достават до Статутарната  комисија за продолжување на процедурата .

 

Со почит,

Д-р Маријан Денковски

Претседател на Извршен одбор на СКМ

Превземи тука


timthumb